Mario Blažević

Peter Hess® zvukoteraput

Putovanje gospodina Blaževića ka zvukoterapiji počinje još u mladim danima. Od rane dobi postavljao je interesantna pitanja...